Magnus S. GyllenstenSenior Lawyer

Magnus S. Gyllensten bistår i hovedsak klienter i private equity- og venture capitalbransjen, herunder med oppkjøp, investeringer, fusjoner/fisjoner og restruktureringer, samt strukturering av ulike typer fond. Gyllensten bistår i tillegg klienter med spørsmål knyttet til teknologi og personvern.

Bakgrunn

Senior Lawyer (2023-)
Senior Associate (2021-2022)
Advokatfullmektig, CLP (2019-2021)
Rådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet (2014-2019)

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2014)