CLP bistår Data Respons ASA i frivillig tilbud fra Akka Technologies

Akka Technologies SE har offentliggjort at de vil fremme et frivillig tilbud på kjøp av samtlige aksjer i Data Respons ASA til en pris på 48 kroner per aksje, tilsvarende en total verdsettelse av Data Respons på ca. 3,7 milliarder kroner. Styret i Data Respons har enstemmig anbefalt tilbudet.

Akka Technologies er en ledende aktør innenfor rådgivende teknisk arbeid og FoU-tjenester for mobilitetssegmentet. Akka Technologies er basert i Belgia og er børsnoterte i både Paris og Brussel. Data Respons er et fullservice teknologiselskap og en ledende aktør innen industriell digitalisering, IoT og Embedded Solutions-markedet. Data Respons er notert på Oslo Børs.

Aksjonærer som eier ca. 43 % av aksjene i Data Respons har gitt forhåndsaksepter av tilbudet. Det formelle tilbudet vil fremmes gjennom et tilbudsdokument som skal offentliggjøres i løpet av januar 2020. Gjennomføring av tilbudet vil være betinget av blant annet at 90 prosent av aksjonærene i Data Respons godtar tilbudet, i tillegg til klarering fra konkurransemyndighetene i Tyskland.

CLPs kjerneteam har bestått av Andreas Kildal, Jakob Villum og Joakim Gjerde.