Joakim GjerdeSenior LawyerAdvokat

Joakim Gjerde arbeider primært med børs- og verdipapirrettslige spørsmål og transaksjoner for noterte selskaper, herunder ved børsnoteringer, egenkapitalfinansiering og løpende rådgivning knyttet til opplysningsplikter, rapportering og corporate governance. Gjerde bistår også klienter med generelle selskapsrettslige forhold.

Fagområder

Capital markets

Bakgrunn

Senior Lawyer, CLP (2020-)
Fast advokat, CLP (2017-2020)
Advokatfullmektig, CLP (2013-2016)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2013)