Erfaring forenkler

Vi har lang erfaring med rådgivning i kapitalmarkedstransaksjoner og om børs- og verdipapirreglene. CLP bistår i alle typer kapitalmarkedstransaksjoner, herunder børsnoteringer, rettede emisjoner, fortrinnsrettsemisjoner, samt finansiering i obligasjonsmarkedet. Vi har også omfattende erfaring med offentlige overtakelsestilbud og andre strukturerte prosesser. Vi bistår både utstedere, aksjonærer og tilretteleggere, så vel norske som internasjonale aktører.

I CLP jobber vi tett med kundene våre. Våre kunder opplever at vi bringer noe mer enn kun juridiske kunnskaper til bordet; vi er fleksible, forutseende og gir kommersielle og trygge råd på et område med komplekse regulatoriske krav og store verdier på spill.