Trine Waag Kanestrøm og Axel Manø Juul er nye partnere i CLP

Det er en glede for CLP å ønske advokatene Trine Waag Kanestrøm og Axel Manø Juul velkommen som partnere fra og med 1. januar 2024.

Trine Waag Kanestrøm

Trine har blant annet bakgrunn fra Finanstilsynet, Schjødt og Storebrand. Hun har over 20 års erfaring innenfor det finansregulatoriske området, og bistår verdipapirforetak, forvaltere av alternative investeringsfond, verdipapirfondsforvaltere, banker, kredittforetak, pensjonsforetak og forsikringsforetak med blant annet finansregulatoriske problemstillinger, kommersielle avtaler, fusjoner og oppkjøp.

Axel Manø Juul

Axel har bakgrunn som advokatfullmektig og advokat i Schjødt, og har i tillegg til mastergraden i rettsvitenskap en Bachelor of Commerce in International Business fra University of New South Wales. Axel er spesialisert innenfor finansieringstransaksjoner, med særlig fokus på oppkjøpsfinansiering og eiendomstransaksjoner, og han bistår klienter med både bankfinansiering, direktelån og obligasjonsfinansiering.

«Vi er veldig glade for å kunne ønske Trine og Axel velkommen som partnere i CLP. Vi har lenge ønsket partnere med deres bakgrunn, og har endelig funnet en partner på finansregulatorisk i Trine og en bank- og finanspartner i Axel. De nye partnerne er svært dyktige faglig, og i tillegg er de viktige bidragsytere til arbeidsmiljøet i CLP, sier managing partner Fred Arthur Andersen