Axel Manø Juul

Axel Manø Juul bistår hovedsakelig klienter med finansieringstransaksjoner, inkludert forhandling og utarbeidelse av dokumentasjon relatert til selskapsfinansiering, oppkjøpsfinansiering og prosjektfinansiering. Axel har betydelig erfaring med obligasjonsutstedelser, med et særlig fokus på finansiering av næringseiendom. Han har også erfaring med byggelån samt restruktureringer.

I tillegg til den juridiske utdannelsen, har Axel en Bachelor of Commerce in International Business fra University of New South Wales (Sydney) med studiespesialisering innenfor strategisk ledelse og regnskapsføring.

Bakgrunn

Partner, CLP (2023-)
Senior Lawyer, CLP (2022-2023)
Fast advokat, CLP (2020-2021)
Fast advokat, Advokatfirmaet Schjødt (2019-2020)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt (2016-2018)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2015)
Bachelor of Commerce in International Business, University of New South Wales (2011)