Trine Waag Kanestrøm

Trine Waag KanestrømAssociate Partner

Trine Kanestrøm er CLPs spydspiss innen det finansregulatoriske området. Hun har vært advokat i Storebrand-konsernet og har i en årrekke rådgitt verdipapirforetak, forvaltere av alternative investeringsfond, verdipapirfondsforvaltere, banker, kredittforetak, pensjonsforetak og forsikringsforetak innenfor finansregulatoriske problemstillinger, kommersielle avtaler og M&A. Kanestrøm har særlig erfaring innen kapitalforvaltning, herunder venture capital, private equity, eiendomsfond, private debt, infrastruktur og verdipapirfond.

Bakgrunn

Associate Partner, CLP (2022 -)
Advokat, konsernjuridisk avdeling, Storebrand Livsforsikring AS (2008 – 2022)
Advokat/advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt (2004 – 2008)
Higher Executive Officer, Finanstilsynet (2003-2004)

Utdannelse

Cand. jur., Universitetet i Oslo (2003)
EU-rett, Universitetet i Nijmegen, Nederland (2002)