Det du skaper fortjener beskyttelse

Vi bistår alle typer virksomheter med behov for å beskytte eller håndheve sine immaterielle verdier, enten disse er teknologi, software, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller varemerkerettigheter, eller en kombinasjon av dette.

Med høy grad av inhouse-erfaring blant våre IPR-advokater, har vi betydelig erfaring med å gi kommersielle, pragmatiske og strategiske råd, og vi kjenner de interne prosessene som leder frem til interne beslutninger. Vi er derfor unikt posisjonert for å gi de rådene og den veiledning våre klienter trenger, verken mer eller mindre.

Våre advokater bistår med:

  • Rådgivning og forhandling av teknologiutviklingsavtaler, lisensavtaler, overdragelsesavtaler og non-disclosure avtaler
  • Rådgivning og forhandling av kommersielle avtaler knyttet til leveranse eller kjøp av teknologi og teknologiprodukter
  • Rådgivning knyttet til utvikling av IPR-strategi
  • Bistand knyttet til sikring av eget varemerke eller klage på andres varemerkeregistreringer
  • Håndtering av immaterialrett i arbeidslivet, herunder i forbindelse med ansettelsesavtaler og arbeidstakeroppfinnelser,
  • Rådgivning om forbrukerlovgivning, og utarbeidelse av brukervilkår og kundeavtaler
  • Rådgivning og bistand i due diligence i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og kapitalinnhenting i IPR-tunge virksomheter
  • Bistand ved alle typer tvister knyttet til patent, varemerke, opphavsrett, forretningshemmeligheter og markedsføringsrett, både for domstolene, Klagenemda for industrielle rettigheter, Markedsrådet, Forbrukertilsynet og Næringslivets Konkurranseutvalg