Ordene som virker

Tvisteløsning og prosedyre utgjør en sentral del av CLPs virksomhet. Vi har til enhver tid et betydelig antall løpende prosesser. De siste årene har CLP håndtert en rekke store og krevende oppdrag, både for de ordinære domstolene og for voldgiftsdomstoler. Vi tar også voldgiftsdommeroppdrag.

Mange tvister kan løses utenfor rettssystemet. Vi vurderer alltid om alternative former for tvisteløsning, som forhandlinger eller megling, kan gi bedre og mer kostnadseffektive løsninger for våre klienter.