Vi retter blikket mot det som er viktig

Vi hjelper våre kunder med å rette blikket mot det som er viktig i et låneforhold, enten om vår kunde er långiver, låntager eller en aktør i obligasjonsmarkedet.

CLP håndterer både større og mindre fremmedkapitaltransaksjoner, og gir råd i generelle spørsmål knyttet til gjeld, sikkerhetsstillelse og garantier. Vi gir også råd om finansregulatoriske spørsmål, både innen bank, forsikring og verdipapirområdet.

Vi bistår med å gjøre kompliserte forhold enkle, slik at våre kunder heller kan fokusere på de muligheter fremmedkapital gir for verdiskapning i virksomheten.

Nyheter

Nyheter fra bank og finans