Advokatfirmaet CLP DA har kontorer i Sommerrogata 13-15, på Solli Plass.

Åpne i kart

Parkering:
Nærmeste parkeringshus er Solli P-hus. Parkeringshuset ligger under Indekshuset med innkjøring fra Solligata.

Advokatfirmaet CLP DA
Postboks 1974 Vika
0125 Oslo

Besøksadresse:
Sommerrogata 13-15
0255 Oslo

+47 22 87 71 00
Org.no. 991 341 129

resepsjon@clp.no