Kraft til endring

CLP har hatt en rolle i de fleste større transaksjonene i Norge innenfor området fornybar energi og kraft de seneste årene. Vi gir råd til en rekke ledende skandinaviske energiselskaper, så vel som leverandører, teknologiutviklere og finansielle investorer innenfor sektoren.

Vi bistår virksomheter i kraftsektoren med investeringer, oppkjøp, salg, restrukturering og finansiering, samt utvikling og drift av prosjekter. CLP har bred erfaring med rådgivning relatert til regulatorisk rammeverk, herunder konsesjons-, vassdrags- og energirettslige problemstillinger, samt kontrakter vedrørende fysisk og finansiell omsetning av kraft, opprinnelsesgarantier og elsertifikater.

CLP heier på det grønne skiftet!