Skriveplass.

CLP tilbyr hver halvår skriveplass med stipend til en student som skal skrive 30 studiepoengs masteroppgave. I skriveperioden får du egen kontorplass og tilgang til våre støttefunksjoner. Vi tilbyr også veileder blant våre advokater i tillegg til veilederen som tilbys fra universitetet, som vil kunne bistå med relevant kunnskap og erfaring under skriveprosessen.

Skriveplass og stipend tildeles fortrinnsvis studenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor ett av våre kjerneområder, henholdsvis corporate-området, næringseiendom og prosedyre. Vi kan være behjelpelig med valg av emne og formulering av problemstilling.

Frist for å søke er 1. mars og 1. september. Send din søknad til soknad@clp.no.