Attention to detail

CLPs erfaring og kunnskap innen retail gjør oss til en av de ledende juridiske rådgiverne til aktørene i sektoren. Vi bistår en rekke av de største kjedene og andre sentrale aktører innenfor varehandelen. I tillegg bistår vi utenlandske kjeder og aktører som etablerer seg i Norge.

Vår bistand omfatter blant annet transaksjoner, selskapsrettslige forhold, leie-, franchise -og leverandørkontrakter, joint venture, konkurranserett, distribusjonsavtaler, varemerkerett, konserninterne avtaler, konkurs og generell kontraktsrett.

Solid bransjekunnskap sørger for effektive prosesser, og våre kunder bruker oss også som kommersiell sparringpartner. Det skal være lønnsomt å samarbeide med CLP.