Nyhetsbrev fra CLP Retail & Teknologi, februar 2016

Vi opplever en stadig økende oppdragsmengde innenfor våre områder retail og teknologi. CLP bistår flere av Norges største og mellomstore kjeder innenfor ulike segmenter. Vårt arbeid omfatter både bistand til franchise og egeneide kjeder. Dette er en bransje som har mange ulike utfordringer og behov for bistand innen flere fagområder.

I dette nyhetsbrevet gir vi en kort oversikt over noen aktuelle saker knyttet til konkurranserett, forslag til ny lov for offentlige anskaffelser og endringer i arbeidsmiljøloven. Les nyhetsbrevet her.