Franchise – Offentlige anbudskonkurranser

Kan franchisegiver og franchisetaker i samme kjede samarbeide om tilbud i offentlige anbudskonkurranser?

Advokat Christina Tømmerdal Wang og advokat/partner Kjetil Vågen har skrevet artikkel innen temaet som er publisert gjennom Retailmagasinet. Artikkelen er tilgjengelig her.

 

Christina Tømmerdal Wang
Advokat i Advokatfirmaet CLP DA

Hovedfokus på prosedyre og tvisteløsning, særlig innen arbeidsrett og generell kontraktsrett.

 

 

 

 

Kjetil Vågen
Advokat/partner i Advokatfirmaet CLP DA

Hovedfokus i sin virksomhet på retail/varehandel og franchise.