Viktige endringer i anskaffelsesregelverket

Ny anskaffelseslov og nye –forskrifter trådte i kraft 1. januar 2017. De nye reglene viderefører i stor grad tidligere regelverk, men inneholder også noen viktige endringer og presiseringer. I denne artikkelen ser vi nærmere på to viktige områder hvor det gjøres endringer i anskaffelsesforskriften. Les om endringene her.