CLP har bistått aksjonærene i salget av Vieri AS til Visma

CLP har bistått aksjonærene i Vieri AS når selskapet nå erverves av Visma i et strategisk oppkjøp for å styrke Vismas tilbud av innkjøpsløsninger.

Vieri er et framtidsrettet programvareselskap som tilbyr digitale innkjøpsløsninger til norske offentlige og private virksomheter med ambisjonen om å tilby den beste SaaS-anskaffelsesløsningen på markedet. Vieri tilbyr skybaserte tjenester som kontrollerer og forenkler hele innkjøpsprosessen. Selskapet er lokalisert i Oslo og Stavanger i Norge, har 24 ansatte, omtrent 600 kunder og hadde en omsetning på MNOK 34,4 i 2023.

Vieri skal drives videre under samme ledelse og merkenavn. Daglig leder i Vieri, Brikt Grendar, uttalte følgende om oppkjøpet: «Ved å bli en del av Visma, sikrer vi at produktutvikling og vekst fortsatt har høyeste prioritet i Vieri. For våre kunder vil dette innebære en enda sterkere «purchase to pay»-løsning, med sømløs integrasjon mellom ERP-systemet, inngående faktura og bestilling».

CLPs team har bestått av Lars Gunnar Aas og Julie Reinfjord.

CLP gratulerer partene med transaksjonen!

For mer informasjon, se her.