Julie ReinfjordSenior Associate

Julie Reinfjord arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til M&A, herunder spesielt selskapsrett, kontraktsrett, samt arbeidsrettslige problemstillinger.  Reinfjord har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og skrev masteroppgave om styrets tilsynsansvar etter aksjeloven § 6-13 første ledd.

I studietiden hadde Reinfjord praktikantopphold i diverse advokatfirmaer og tok valgfag innenfor blant annet selskapsrett, arbeidsrett, skatterett, internasjonal voldgift og internasjonal investeringsrett.

Bakgrunn

Senior Associate, CLP (2023-)
Associate, CLP (2020-2022)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitet i Oslo (2019)