CLP bistod Sysco AS i stor IT-avtale for energimarkedet

CLP har bistått Sysco AS i forbindelse med at Sysco AS sammen med Basefarm AS har inngått en femårskontrakt med Elhub AS for drift, overvåking og sikring av Elhub. Kontraktsverdien er i størrelsesorden 130 millioner kroner. Elhub AS eies av Statnett SF og drifter et nasjonalt IT-system som understøtter og effektiviserer markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet, samt distribusjon og aggregering av måleverdier for alt forbruk og produksjon i Norge.

Ytterligere informasjon finnes her.

CLPs team bestod av Stephan Brodschöll og Lene Sommerfelt.