Andreas Kildal

Andreas arbeider primært med selskapsrettslige, kontraktrettslige og børs- og verdipapirrettslige spørsmål vedrørende mergers and acquisitions, kapitalmarkedstransaksjoner og private equity, herunder bistand ved spørsmål knyttet til bedriftsoppkjøp av noterte og unoterte selskaper, fusjoner, emisjoner, børsnoteringer og andre egenkapitaltransaksjoner.

Andreas Kildal, who has «great commercial instincts, easily outlines the legal issues and risks involved and has a hands-on approach.»
Legal500

Bakgrunn

Partner, CLP (2015-)
Partner, Wikborg Rein (2010-2015)
Fast advokat/advokatfullmektig, Wikborg Rein (2002-2009)

Utdannelse

Maste Cand.jur., Universitetet i Oslo (2002)
Europarett og engelsk kontraktsrett, University of Southampton