Gassled-saken i Høyesterett

CLP ved advokat Kyrre Eggen representerer de fire infrastruktur-eierne i den prinsipielle Gassled-saken som skal prosederes i Høyesterett i mai og juni, sammen med advokater i advokatfirmaene BAHR og Selmer.

Gassled omfatter det alt vesentlige av infrastruktur for transport og prosessering av gass på norsk sokkel, og er verdens største offshore gassinfrastruktursystem.

Fire internasjonale infrastrukturinvestorer ervervet 45 % av Gassled for over NOK 30 milliarder i 2011/2012. Selgerne var ExxonMobil, Statoil, Total, Shell og Eni. Kort tid etter at transaksjonene var godkjent av Olje- og energidepartementet, iverksatte Olje- og energidepartementet en prosess for å redusere de myndighetsfastsatte tariffene i systemet. Prosessen resulterte i en reduksjon i tariffene på 90 % for det alt vesentlige av infrastrukturen med virkning for nye bookinger for transport fra og med gassåret 2016. De fire nye eierne saksøkte staten med påstand om at tariffreduksjonen var ugyldig. Staten ble frifunnet i tingretten og lagmannsretten.  For Høyesterett gjelder saken to prinsipielle spørsmål: for det første om tariffreduksjonen har hjemmel og for det andre om den representerer et urettmessig inngrep i eiendomsretten i strid med EMK P1-1. Sistnevnte spørsmål prosederes av advokat Kyrre Eggen i CLP, mens førstnevnte spørsmål prosederes av advokat Thomas Svendsen i BAHR.

Saken reiser en rekke prinsipielle spørsmål og gjelder verdier for saksøkerne i størrelsesorden 15 milliarder kroner.

CLP representerer infrastrukturinvestorene CapeOmega AS (tidligere Njord Gas Infrastructure AS), Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS og Infragas Norge AS.