Columbia Threadneedle European Sustainable Infrastructure Fund (ESIF) kjøper majoritetsandel i Lefdal Mine Datacenter AS

CLP har bistått Lefdal Mine Datacenter AS og dets eiere i forbindelse med salget av en majoritetsandel i selskapet til det amerikanske investeringsfondet ESIF.

Lefdal Mine Datacenter er et grønt datasenter som er lokalisert under jordoverflaten blant fjordene på Vestlandet. Datasenteret har en installert kapasitet på 10 megawatt, og drives utelukkende på fornybare energikilder, mens den kalde sjøen fra de nærliggende fjordene brukes til nedkjøling. ESIF har en offensiv strategi for å videreutvikle datasenteret slik at det i fremtiden kan håndtere enda større kundekrav enn i dag.

I pressemeldingen fra selskapet har Linda Hofstad Helleland, Distrikts- og digitaliseringsminister i Regjeringen Solberg, kommentert følgende: «The Government wants Norway to be an attractive nation for data centres. This represents a major economic opportunity for Norwegian businesses and society, and will be a key to the Government’s policies and priorities going forward».

CLPs kjerneteam har bestått av Andreas Kildal, Christian Vestheim og Kristoffer Gjesdahl.

For mer informasjon se her og her.