Kristoffer GjesdahlSenior Associate

Kristoffer Gjesdahl bistår klienter primært med selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, herunder oppkjøp, investeringer, fusjoner/fisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner, samt med generell selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning.

Bakgrunn

Senior Associate, CLP (2022-)
Advokatfullmektig, CLP (2018-2021)
Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Agder (2015-2016)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2018)
Bachelor i Rettsvitenskap, Universitetet i Agder (2016)