Christian Vestheim

Christian VestheimAssociate Partner

Christian Vestheim arbeider primært innenfor selskaps- og verdipapirrettslige spørsmål, herunder særlig i forbindelse med oppkjøp, investeringer, fusjoner/fisjoner, restruktureringer og andre egenkapitaltransaksjoner.

Bakgrunn

Associate Partner, CLP (2022-)
Senioradvokat, CLP (2018-2021)
Advokatfullmektig/fast advokat,  CLP (2012-2017)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2011)