CLP hjelper Agder Energi ved etableringen av Morrow Batteries

Agder Energi og NOAH starter teknologisamarbeidet Morrow Batteries sammen med Frederic Hauge, Miljøstiftelsen Bellona og et sterkt leder-team, for å forsyne Europa med neste generasjons bærekraftige batterier. Morrow Batteries skal bygge forskningssenter og produksjonsanlegg lokalisert på Agder for å forsyne raskt voksende markeder for batterier med både dagens og morgendagens ledende teknologi. Samarbeidet har allerede bred støtte fra blant annet NHO, SINTEF, Innovasjon Norge, Eydeklyngen og råmaterialleverandører. Se Agder Energis nyhetssak om samarbeidet her.

CLP er en stolt støttespiller til Agder Energi og Morrow Batteries. «Kombinasjonen av investeringer, fornybar energi og teknologi gjør dette til et prosjekt i kjernen av vår spisskompetanse», kommenterer CLP-partner Lars Gunnar Aas. I tillegg til ham, har teamet fra CLP bestått av Stephan Brodschöll, Christine Schjerven og Jeanette Brokerud.

Foto: Agder Energi