Christine SchjervenSenior Lawyer

Christine arbeider primært med børs- og verdipapirrettslige spørsmål og transaksjoner for noterte selskaper, herunder ved børsnoteringer, egenkapitalfinansieringer og løpende rådgivning knyttet til opplysningsplikt, rapportering og corporate governance. Hun bistår også i transaksjoner knyttet til kjøp og salg av unoterte selskaper, samt med generelle selskapsrettslige forhold.

Bakgrunn

Senior Lawyer, CLP (2023-)
Senior Associate, CLP (2021-2023)
Advokatfullmektig, Oslo Børs, Notering (2020)
Advokatfullmektig, CLP (2019-2020)
Advokatfullmektig, Oslo Børs, Førstehåndsmarkedet og Juridiske tjenester (2018)
Advokatfullmektig, CLP (2017-2018)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2016)
Københavns Universitet (2015)