Markedsplass for fleksibilitet etableres av Agder Energi og Nord Pool

CLP har bistått Agder Energi i forberedelsene til etableringen av en ny energimarkedsplass for fleksibilitetshandel. Det vil si en elektronisk markedsplass hvor det handles med ubenyttet kapasitet i kraftsystemet. Markedsplassen har et europeisk fokus og er strukturert som et joint venture med Nord Pool. Markedsplassen er basert på en teknisk plattform som vil bli utviklet av en annet joint venture mellom Agder Energi og Nord Pool. CLP advokatene Lars Gunnar Aas , Stephan Brodschöll og Eline Thorsrud bistår Agder Energi i prosjektet som også er nærmere omtalt her.