Opphavsrett på ville veier

Trodde du at du eier rettighetene til software som er utviklet spesielt for deg? I en dom fra Oslo tingrett fra oktober i fjor (referanse TOSLO-2020-176499), ble det slått fast at en kunde som bestilte fullt betalt utvikling av software fra et konsulentselskap ikke fikk enerett til det som ble utviklet. Selv om avtalen mellom partene sa at kunden skulle få «eiendomsrett til det som ble skapt». Oslo tingrett er her etter vår oppfatning på ville veier, skriver Hanne Heltne, partner i CLP og Miriam Maria Biermann, advokatfullmektig i CLP i en artikkel som ble publisert i Finansavisen 7. juni 2022.

Les artikkelen her.