Seier for Statoil ASA

CLP ved Kyrre Eggen og Eline Thorsrud har bistått Statoil ASA i erstatningssøksmål fra gründerne i Biofuel AS.  Gründerne i Biofuel AS saksøkte Statoil for inntektstap, aksjetap, tap på vegne av selskapet og oppreisningserstatning. Kravene kom på totalt 80 millioner kroner. Jæren tingrett avsa dom i saken 3. februar 2017, hvor Statoil ble frifunnet på alle punkter og gründerne dømt til å betale sakens omkostninger. Retten slo fast at Statoil hadde handlet aktsomt gjennom hele prosessen og Statoil fikk medhold på alle anførsler knyttet til aktsomhetsnormen ved håndtering av funn i due diligence prosesser.