CLP bistod Windsim i avtale med Shanghai Electric Wind Power Group

CLP har bistått WindSim AS i forbindelse med inngåelse av en strategisk samarbeidsavtale med Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. Selskapene vil samarbeide om utvikling av nye teknologiske løsninger for vindkraftindustrien.

Ytterligere informasjon finnes her.

CLPs kjerneteam bestod av Stephan Brodschöll og Erik Sletner.