Strengere personvernregler fra mai 2018

I mai 2018 innføres ny personvernlovgivning i alle EU- og EØS-land. Dette er den største endringen av personvernlovgivningen i Europa på over 20 år. Hva blir de største endringene fra dagens regelverk? Her gis en kort oversikt.