CLP dekker det norske markedet i Global Legal Insights to: Initial Public Offerings 2018

Anne Lise E. Gryte og Joakim Gjerde har utarbeidet et kapittel om børsnoteringer i Norge i boken Global Legal Insights to: Initial Public Offerings 2018. Boken gir et overblikk over prosess, lovkrav og markedspraksis tilknyttet børsnoteringer i en rekke ulike land.

 Kapitlet vedrørende Norge finnes tilgjengelig her.

 CLPs kapitalmarkedsgruppe har det siste året bistått i flere noteringsprosesser, blant annet noteringene av Webstep og Self Storage Group på Oslo Børs og av Atlantic Sapphire på Merkur Market. 

 Vil du ha mer informasjon, kontakt Andreas Kildal eller Joakim Gjerde.