CLP dekker det norske markedet i «The International Comparative Legal Guide to Lending & Secured Finance 2018»

Ragnhild Steigberg har skrevet et kapittel om det norske lånemarkedet i boken «The International Comparative Legal Guide to Lending & Secured Finance 2018». Boken inneholder fremstillinger fra lånemarkedene i ulike deler av verden. Kapitlet vedrørende Norge finnes tilgjengelig her.

CLPs finansieringsteam bistår klienter innenfor fremmedkapital (bank- og obligasjonslån), finansregulatoriske spørsmål og restruktureringer.

For mer informasjon, kontakt Ragnhild Steigberg