Ragnhild Steigberg

Senioradvokat (permisjon)

Ragnhild Steigberg er spesialist på fremmedkapitalfinansiering innenfor bank- og obligasjonsmarkedet, direktelån og fondsfinansieringer. Hun bistår både långivere og låntakere med forhandling og dokumentasjon av syndikerte og bilaterale lånetransaksjoner, og med generelle spørsmål relatert til fremmedkapital. Ragnhilds har særlig kompetanse innenfor finansiering av oppkjøp, fast eiendom, industri og shipping/offshore. Hun har også omfattende erfaring fra større restruktureringsprosesser.

Fagområder

Bank og finans

Bakgrunn

Senioradvokat, CLP (2017-)
Senioradvokat/fast advokat, BA-HR (2014-2017)
Secondment, Nordea Bank Norge ASA, Syndicated Loans, Shipping, Offshore / Oil Services (2011)
Advokatfullmektig, BA-HR (2009-2013)
Vitenskapelig assistent, UiO, Nordisk Institutt for Sjørett (2008-2009)

Utdanning

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2009)

Publikasjoner

IFRL «Rising star», Capital markets: Debt M&A
Forfatter av det norske kapittelet i «The International Comparative Legal Guide to Lending & Secured Finance» (2018)
Forfatter av MarIus nr. 388 «Rettslig regulering av beredskapen ved sjøulykker i nordområdene» (2010)