CLP har bistått aksjonærene i salget av Resoptima AS til Halliburton

CLP har bistått aksjonærene i Resoptima AS når selskapet nå erverves av Halliburton i et strategisk oppkjøp for å integrere Resoptimas bransjeledende reservoarmodellering og prediktive analyser i Halliburtons Landmark DecisionSpace® 365-suite.

Resoptima tilbyr teknologiløsninger som forbedrer olje- og gassoperatørers evne til å utnytte data for å forstå reservoarer, øke effektiviteten i oljeutvinning, ressursstyring og risikoredusering. Teknologien legger til rette for en samlet sett mer miljøvennlig ressursutnyttelse av eksisterende oljefelt. Hittil har over 130 aktive felt globalt dratt nytte av Resoptimas teknologi, og oppnådd forbedrede produksjonsvolumprognoser og omfattende vurderinger av usikkerheter og risiko. Nagaraj Srinivasan, senior vice president i Landmark, Halliburton Digital Solutions and Consulting, uttalte om oppkjøpet: «Kombinasjonen av Resoptimas beste praksis innen reservoaringeniørfag og vitenskap, sammen med Landmarks lederskap innen geologi og boring, gjør at Halliburton kan tilby unike og innovative løsninger som forbedrer suksessen i leting og reservoarutvinning.»

CLPs team har bestått av Lars Gunnar Aas, Eline Thorsrud, Axel Woxholth og Stian Moen Dahle.

CLP gratulerer partene med transaksjonen!

Les mer om saken her og her.

Photo: ShutterStock