Axel Woxholth

Advokat (permisjon)

Axel Woxholth bistår hovedsakelig klienter i forbindelse med oppkjøp og fusjoner (M&A) og egenkapitaltransaksjoner, samt med generell selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning. Woxholth er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor han skrev masteravhandling om de rettslige prinsippene for fastsettelse av innløsningssummen ved innløsning av aksjer i aksje- og allmennaksjeselskaper.

Fagområder

Corporate/M&A

Bakgrunn

Advokatfullmektig, CLP (2021-)
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Føyen (2019-2021)

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2018)
Utveksling ved University of Westminster, Westminster Law School (2018)