CLP bistår Nordic Nanovector i oppkjøp av Thor Medical

Nordic Nanovector, notert på Oslo Børs, har inngått avtale om en sammenslåing mellom Nordic Nanovector og Thor Medical. CLP bistår som juridisk rådgiver i transaksjonen, sammen med Carnegie som finansiell rådgiver for Nordic Nanovector. 

Gjennom transaksjonen vil Nordic Nanovector få tilgang til lovende ny teknologi som muliggjør utvikling og produksjon av radionuklider for bruk i kreftbehandling. Transaksjonen skjer som et aksjebytte, med et avtalt bytteforhold på 50/50. Transaksjonen er blant annet betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i Nordic Nanovector, og forventes gjennomført i løpet av Q2 2023. Etter gjennomføring av transaksjonen vil Nordic Nanovector skifte navn til Thor Medical ASA. 

Vi takker for tilliten og gratulerer partene med transaksjonen! 

CLP’s team har bestått av Kjetil Vågen, Andreas Kildal, Hanne Heltne, Christian Vestheim, Morten Andreas Lind, Joakim Gjerde, Julie Reinfjord og Joakim Riis Rønnevig. 

Mer informasjon om transaksjonen er tilgjengelig på https://newsweb.oslobors.no/message/592601. 

 

Photo: ShutterStock