Morten Andreas LindSenior Lawyer

Morten Andreas Lind arbeider hovedsakelig med selskapsrettslige, verdipapirrettslige og kontraktsrettslige spørsmål i relasjon til oppkjøp, investeringer, fusjon/fisjon, restruktureringer og andre egenkapitaltransaksjoner.

Fagområder

Corporate/M&A

Bakgrunn

Senior Lawyer, CLP (2022-)
Fast advokat, CLP (2019-2021)
Dommerfullmektig, Vesterålen tingrett (2017-2019)
Advokatfullmektig, CLP (2014-2017)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2014)
University of Hong Kong, Hong Kong SAR, (2013)