Kjetil Vågen

Kjetil Vågen har omfattende erfaring med bistand til klienter innen kjededrift, med hovedvekt i retail / varehandel som bransje.

Vågen bistår et stort antall kjeder, både franchise, forhandlereide og egeneide kjeder, samt kjeder med kombinasjoner av disse. Kundegruppen omfatter både globale, europeiske, nordiske og norske aktører. En økende grad av den bistand Vågen yter er tilknyttet internasjonale aktører som ønsker å etablere seg i det nordiske eller norske markedet med etablering av selskapsstrukturer, oppkjøp, etablering av master franchiseavtaler med tilhørende sub franchiseavtaler og/eller joint venture avtaler, med tilhørende avklaringer av krav under norsk rett knyttet til blant annet regulatoriske krav tilknyttet e-handel (herunder mulig konsesjonskrav som betalingsforetak i kraft av PSD2), konkurranserett og personvernlovgivning, særlig tilknyttet rettigheter til kunder.

Klientgruppen har hovedvekt i varehandel, men klientgruppen omfatter også blant annet restaurantkjeder og innen servicebransjen, herunder hotellkjeder.

Kjetil Vågen bistår klienter med kjøp og salg av virksomheter, selskapsrett, franchisekontrakter, varemerkerett, konkurranserett, offentlig anskaffelser, distribusjonsavtaler, samarbeidsavtaler/JV, leverandørkontrakter, personvern/GDPR, leiekontrakter, konkurs- og generell kontraktsrett.

I advokatundersøkelsen for 2018, 2019 og 2020 som er fasilitert av Finansavisen ble Vågen rangert som nummer 1 innen kategorien varehandel/retail. Les mer om kåringene her.
Finansavisen – Advokatundersøkelsen 2018, 2019 og 2020

Kjetil Vågen is described as «a great franchise lawyer» who is «skilled, works fast and is knowledgdeable about the retail business in the Norwegian market».
Who’s Who Legal 2020

«Franchise Kjetil Vågen gains widespread praise thanks to his excellent reputation in the field and considerable experience of working with clients on international franchise structures.»
Who’s Who Legal 2019

«Always delivers on time. He is a specialist.»
IFRL 1000 – 2019 versjon

Bakgrunn

Partner, CLP (2013-)
Senioradvokat/fast advokat, CLP (2008-2012)
Advokat/advokatfullmektig, Gram, Hambro & Garman (2005-2008)
Advokatfullmektig, Norwegian Claims Link AS (2004-2005)

Publikasjon

Getting the Deal Through – Franchise (2018, 2019 og 2020 edition) – https://gettingthedealthrough.com/
«Virksomhetsoverdragelse – identitetsvilkåret», Tidsskrift for Arbeidsrett nr. 4 2004

Utdannelse

Cand.jur., Universitetet i Oslo (2004)
Jur. fakultet Universitetet i Wien, Østerrike (2003)

Annet

Ulike styreverv