CLP har bistått treningssenterkjede i søksmål om heving av leieavtale

CLP advokat Tore Stønjum bistod leietaker, som fikk medhold i heving av leieavtalen basert på forventet vesentlig mislighold. En forventet forsinkelse på to måneder ble, i kombinasjon med store økonomiske konsekvenser for leietaker og utvist skyld hos utleier, vurdert som tilstrekkelig til å heve leieavtalen.

Både tingretten og lagmannsretten kom til at hevingen var rettmessig, og leietaker ble tilkjent erstatning for økonomisk tap og sakskostnader som følge av misligholdet.

Les mer om saken på Lovdata og Estate.