Kommunens forkjøpsrett til leiegårder – en sovende førtienåring våkner?

Oslo kommune har tradisjonelt sett i liten grad benyttet seg av forkjøpsretten som kommuner har ved omsetning av leiegårder. Signaler fra kommunen tyder på at kommunens praksis vil endres og at risikoen for at forkjøpsretten benyttes er høyere enn den har vært de siste 41 år.

Vi har skrevet en artikkel som tar for seg de viktigste konsekvensene av at en leiegård er omfattet av kommunal forkjøpsrett, les mer her.