CLP har bistått Vedal og Joh. Johannson Eiendom AS med kjøpet av Volvat-eiendommene

Vedal har sammen med Ragde Eiendom og Joh. Johannson Eiendom kjøpt Volvat-eiendommene på Majorstua i Oslo. CLP bistod Vedal.

Volvat Medisinske Senter har tegnet en langsiktig leieavtale med Ragde Eiendom som ny eier av det eksisterende helsebygget, mens Vedal og Joh. Johannson Eiendom har overtatt utviklingstomten.

CLPs team har bestått av Håvard R. Skogvoll, Axel Manø Juul og Sigrid K. Gjertsen Ertzaas.

CLP gratulerer partene med transaksjonen!