CLP har bistått AVA Eiendom AS med inngåelse av leiekontrakt med, og delsalget til, Høyskolen Kristiania på et nytt høyskolebygg i Kvadraturen i Oslo sentrum. A-lab har tegnet et spektakulært bygg som skal huse 3000 studenter. Rammesøknad er nå sendt inn.

CLPs Team har bestått av Elin Mack LøvdalSigrid K. Gjertsen Ertzaas, Kristoffer Gjesdahl og Christian Vestheim.

CLP gratulerer partene!

For ytterligere informasjon se nyhetsartikkel fra Estate.