Høyesterett om forkjøpsretter i tomtefesteforhold

Utgangspunktet etter løsningsrettsloven er at forkjøpsretter og andre løsningsretter ikke kan ha en varighet på mer enn 25 år, og at alle eldre løsningsretter falt bort med virkning fra 1. juli 2015.

Høyesterett har i november 2017, i en sak som gjaldt et næringsbygg på festet grunn i Bogstadveien i Oslo, avgjort at dette ikke gjelder hvor en bortfester har betinget seg en forkjøpsrett til bygninger som er oppført på festetomten. CLP-advokat Egil Jarslett var prosessfullmektig for bortfesteren som vant frem med sitt syn i Høyesterett.

Les mer om dommen på domstol.no og estatenyheter.no