Gjelder anskaffelsesregelverket når det offentlige inngår leiekontrakter til fast eiendom?

Thea Tomter hos CLP har skrevet en artikkel hvor formålet er å belyse hva oppdragsgivere særlig bør være oppmerksomme på ved inngåelse av leiekontrakter, som kan medføre at anskaffelsesregelverket i sin helhet kommer til anvendelse. Les artikkelen her.