CLP har bistått AVA Eiendom AS med kjøp av eiendommer på Bragernes torg

CLP har bistått AVA Eiendom AS med kjøpet av eiendommene Bragernes Torg 12, Nedre Storgate 1 og Amtmand Bloms gate 1A på Bragernes torg i Drammen. Eiendommenes utleiebare areal er på 5.213 kvadratmeter, og leies ut til blant annet H&M og Apotek 1. AVA Eiendom AS er allerede godt etablert på Bragernes torg, og styrker med kjøpet sin posisjon ytterligere.

CLPs team har bestått av Elin Mack Løvdal, Sigrid K. Gjertsen Ertzaas, Lars Strøm Killengreen og Sverre Saugstad.

For mer informasjon se artikkel fra Estate.