Elin Mack Løvdal

Elin Mack LøvdalPartner

Elin Mack Løvdal har bred erfaring som advokat, med et hovedfokus på eiendomsrelatert virksomhet; transaksjoner, utvikling, leie, forvaltning, finansiering, selskapsrett og strukturering av investeringer. Hun er spesialisert innen M&A, med et tydelig fokus på eiendomstransaksjoner, inkludert sale lease back transaksjoner, forward transaksjoner, syndikerte investeringsstrukturer med skreddersydde honorarmodeller, samt joint venture strukturer og andre saminvesteringsmodeller. Hun har også bred kompetanse innen eiendomsutvikling, herunder selskapsmessig og eiendomsrettslig strukturering av større utviklingsprosjekter. Hun bistår i alle spørsmål knyttet til utleie og annen forvaltningsrelatert virksomhet. Innen finansiering bistår hun både långivere og låntakere med både banklån, obligasjonslån og hybridkapital, inkludert juridisk vurdering av alternative kapitalstrukturer. Hun har bred erfaring innen selskapsrettslige problemstillinger og har omfattende styreerfaring fra både bank og eiendomsrelatert virksomhet.Mack Løvdal er anbefalt i de store advokatrankingene, herunder Chambers, Legal 500 og Who’s Who Legal. Hun er også rangert på listen over de ti beste eiendomsadvokatene i Norge av Finansavisen.Mack Løvdal er en av initiativtakerne til Styrelisten – et pro-bono mangfoldsprosjekt som kobler potensielle styremedlemmer med selskaper/styrer – www.styrelisten.com

Fagområder

Bank og finans
Næringseiendom

Bakgrunn

Partner, CLP (2016-)
Senioradvokat/fast advokat/advokatfullmektig, BA-HR (2015-2016)
Rådgiver/Seniorrådgiver Forsvarsdepartementet (2003-2007)

Utdannelse

Cand. Jur., Universitetet i Oslo (2003)

Annet

Styremedlem i Bank2 ASA