Sverre Saugstad

Advokatfullmektig

Sverre Saugstad jobber primært med næringseiendom. Saugstad har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har også tatt fag innen europeisk og internasjonal rett ved Georg-August-Universität Göttingen. Han skrev masteroppgave med tittelen «Om rettslige disposisjoner som utløser avtalefestet forkjøpsrett til fast eiendom».

I studietiden hadde Saugstad deltidsstilling som konsulent i Finanstilsynet, og var trainee i flere forretningsjuridiske advokatfirmaer, deriblant CLP.

Arbeidsområder

Næringseiendom

Bakgrunn

Advokatfullmektig, CLP (2020-)
Konsulent, Finanstilsynet (2016-2019)

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2019)
Georg-August-Universität Göttingen, Tyskland (2018)