CLP har bistått Bonava med kjøp av utviklingsområdet Gystadporten

CLP har bistått Bonava med kjøp av utviklingsområdet Gystadporten i Jessheim. Området har en størrelse på 12,1 mål og prosjektet har investeringsramme på 1,1 milliarder. Eiendommen skal utvikles til et kombinert bolig- og næringsprosjekt med ca. 230 boenheter og ca. 5 000 m2 næringsareal. Salgsstart på første byggetrinn er planlagt i slutten av 2025 med innflytning i 2027.

CLPs team bestod av Elin Mack Løvdal, Stian Lockert og Sverre Saugstad.

Les mer om transaksjonen her.

Bilde: Finansavisen